Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

През есента на 2014 г. руската рубла започна бързо да падне в цената, както и нови, през 2016 г. официалните валутни курсове на долара и еврото нарасна повече от два пъти, от 37, 3 и 48, 9 до 80, 4 и 86, 9 рубли, съответно.

Животът става все по-скъпо - девалвация ускорено нарастване на цените. Когато през декември 2014 г. годишната инфлация е около 11, 36%, а след това в края на Декември 2015-та - 12, 91%. Тя е в размер на 0, 027% според Росстат, средното увеличение на цените през декември 2015 г..

Поради покачването на инфлацията, централната банка трябваше да отложи плановете си да го намали до 4-5% за 2017. Слаба рубла вреди на икономиката като цяло - през лятото на 2015 г., повечето анализатори предричаха руската икономика излезе от рецесията преди края на годината, но това не се случи, а през 2016 г. започна с падането на цените на петрола и по-нататъшно намаляване на рублата.

Forbes разгледа данните на Росстат и избрани 10 продукта, които за година девалвацията на рублата се увеличили най-много.

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

Чай черен

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 469, 4 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 685, 73 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 46, 08%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

Маргарин

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 82, 72 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 115, 54 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 39, 67%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

Слънчогледово масло

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 78, 09 рубли. Цената за килограм през декември 2015 г.: 107, 62 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 37, 81%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

карамел

Цената за килограм през декември 2014 г., 150, 26 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 199, 24 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 32, 59%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

шоколади с шоколад

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 215, 83 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 284, 54 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 31, 83%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

пресни домати

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 127, 2 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 163, 3 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 28, 38%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

Пресни краставици

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 125, 34 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 158, 93 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 26, 79%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

замразена риба

Цената за килограм през декември 2014 г., 154, 29 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 190, 92 рубли.

Динамиката на растежа на цената на 23, 74%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

бисквитки

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 114, 3 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 138, 28 рубли.

Динамиката на растежа на цената на 20, 97%

Хранителни тресавище: какви продукти най-голям ръст за годината

Паста

Цената за килограм през декември 2014 г.,: 55, 18 рубли.

Цената за килограм през декември 2015 г.: 66, 01 рубли.

Динамиката на растеж на цените на 19, 62%